Sale
TB2P8tUBCtYBeNjSspaXXaOOFXa_!!3423324821.png_400x400

Bacti-Cinerator Sterilizer รุ่น HM-3000C,Aosheng

฿10,000.00 ฿7,000.00

ตะเกียงบุนเสนไฟฟ้า  Bunsen Burner

 รุ่น : HM3000C
 ยี่ห้อ : AOSHENG
 ราคาปกติ : 10,000 บาท
โทรติดต่อสอบถามเพื่อรับราคาโปรโมชั่น

 

รายละเอียดสินค้า

 • เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ โดยใช้ความร้อนอินฟราเรดที่ผลิต โดยองค์ประกอบหลักของเซรามิค
 • ส่วนประกอบของเซรามิคไม่มีแร่ใยหิน จึงทำให้เกิดความร้อนสูงสุด ความร้อนไม่กระจายไปบรเิวณที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 • สามารถฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงสุด ที่อุณหภูมิ 825 องศาเซลเซียส ± 50 องศา เซลเซยีส ภายในเวลา 5-7 วินาที
 • ตัวเครื่องมีฐานรองรับ…….ทำให้สะดวกในการปฏิบัติงาน
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ….. มีขนาด 35 มลิลเิมตร
 • ตัวเครื่องมีขนาดความยาวคลื่นในการฆ่าเชื้อ 100 มิลลิเมตร
 • ตัวเครื่องมีขนาด (W x D x H) 162 x 98 x 225 มิลลิเมตร
 • ตัวเครื่องมีน้ำหนักขนาด 3 กิโลกรัม
 • ใช้กับไฟฟา้ 220 โวลต์ 50 Hz
 • เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุน
 • รับประกันคณุภาพสินค้า 1 ปี

 

ติดต่อสอบถาม และสั่งชื้อ 098-8254702 ,095-5206999

Category: